NATSUKI HOSOKAWA DESIGNNATSUKI HOSOKAWA DESIGN

KOBE U25 PROJECT (web)

art direction / design

planning/movie : Ryo Noda
support : Shohei Komori
coding : Satoshi Oka
engineer : Kota Furusawa